Giải thể doanh nghiệp và những quy định cần biết

Dịch vụ thành lập công ty

Công ty Quang Minh hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty uy tín tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

liên kết khác

Khi doanh nghiệp không đủ khả năng tồn tại cũng như thực hiện việc kinh doanh của mình, họ tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Để thực hiện được việc giải thể, chúng ta cần làm theo đúng quy trình, thủ tục mà pháp luật quy định.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu giải thể? Tưởng chừng việc giải thể là việc đơn giản và dễ thực hiện. Nhưng không, các yêu cầu hồ sơ và quy trình giải thể khá phức tạp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm rõ để quá trình giải thể diễn ra nhanh chóng. Quang Minh hiểu được những khó khăn doanh nghiệp gặp phải trong tiến trình giải thể. Bài viết này chia sẻ những thông tin liên quan, hãy cùng chúng tôi tham khảo nhé.

 giải thể doanh nghiệp
Tiến hành thủ tục giải thể cho doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Đây là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh nữa. Chủ doanh nghiệp phải tiến hành việc thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Đồng thời, chấm dứt quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện để giải thể dành cho doanh nghiệp sẽ bao gồm:

 • Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ của mình và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Doanh nghiệp đang không ở trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài . Nghĩa là không trong quá trình kiện tụng, tranh chấp.

Cơ sở pháp lý

Việc giải thể dựa trên cơ sở pháp lý sau:

 • Luật doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
Thủ tục giải thể
Doanh nghiệp cần thanh toán hết các khoản nợ trước khi giải thể

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ để thực hiện giải thể sẽ gồm các loại giấy tờ sau:

 • Biên bản thông báo về việc giải thể.
 • Quyết định giải thể (tương ứng theo từng loại hình doanh nghiệp).
 • Báo cáo về việc thanh lý các tài sản của doanh nghiệp, danh sách các chủ nợ và số nợ mà doanh nghiệp đã thanh toán. Gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương người lao động (nếu có).
 • Con dấu doanh nghiệp và giấy chứng nhận về mẫu dấu (nếu có).
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh.

Các thủ tục giải thể cần tiến hành

Thủ tục hay các bước giải thể doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp thống nhất thông qua quyết định giải thể

Quyết định về việc giải thể sẽ có các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ cụ thể của trụ sở chính doanh nghiệp.
 • do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng cũng như việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Việc này  được thực hiện không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý của doanh nghiệp đối với các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ và tên, chữ ký người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo của doanh nghiệp về việc giải thể 

Doanh nghiệp phải gửi thông báo giải thể đến cơ quan doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp trong vòng 7 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp còn các nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì bắt buộc phải gửi kèm quyết định giải thể cùng với các phương án xử lý nợ cho các chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý các tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp, hội đồng thành viên của doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị phải trực tiếp tổ chức thanh lý các tài sản doanh nghiệp. Trừ khi điều lệ doanh nghiệp có quy định thành lập tổ một chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp phải được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Nợ lương nhân viên, trợ cấp thôi việc cho nhân viên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo các quy ước của hợp đồng lao động mà doanh nghiệp đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi hoàn thành chi phí giải thể và các khoản nợ phần còn lại chia có các thành viên công ty theo tỷ lệ góp vốn, cổ phần.

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan

Doanh nghiệp dù không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu. Vẫn cần gửi công văn đến Tổng Cục hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan. Việc này nhằm xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan của doanh nghiệp khi giải thể.

Trong thời gian 10-15 ngày, cơ quan hải quan sẽ đưa ra thông báo về tình trạng hồ sơ thuế hải quan của doanh nghiệp.

Bước 5: Nộp hồ sơ đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp

 • Gửi công văn (đơn xin giải thể doanh nghiệp) lên chi cục thuế (kèm theo bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế).
 • Gửi công văn xin quyết toán thuế của doanh nghiệp.
 • Đóng các loại thuế mà doanh nghiệp còn nợ.
 • Nộp phạt (nếu có).
Các thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục cần tiến hành theo quy định của pháp luật

Bước 6: Doanh nghiệp trả con dấu pháp nhân 

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp. Doanh nghiệp phải trả con dấu và nộp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an. Sau đó, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu theo quy định. Doanh nghiệp sẽ không được tiếp tục sử dụng con dấu. Không cần phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 7: Nộp hồ sơ giải thể 

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 8: Cập nhật tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Việc này được thực hiện tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tiến hành sau khi nhận được quyết định giải thể (thời gian thực hiện 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ).

Nộp hồ sơ giải thể ở đâu?

Trả lời cho câu hỏi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở đâu? mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Sau đó, nộp hồ sơ giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Dịch vụ giải thể tại Tư vấn Quang Minh

Quang Minh Consulting là đơn vị chuyên hỗ trợ thành lập doanh nghiệp hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện dịch vụ hỗ trợ giải thể. Dịch vụ này sẽ được tiến hành theo các quy trình sau:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể.
 • Giúp khách hàng soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Sau đó, nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thể.
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục về giải thể. Đồng thời, đưa ra hướng xử lý cho khách.
 • Đại diện khách nộp hồ sơ giải thể. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhận kết quả giải thể và trao tận tay quý khách hàng.
 dịch vụ giải thể
Dịch vụ giải thể nhanh, gọn của Quang Minh

Trên đây là những thông tin về giải thể mà Quang Minh chia sẻ. Nếu bạn còn thắc mắc về hồ sơ hay các thủ tục giải thể, hãy liên hệ ngay cho Quang Minh nhé! Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ giải thể nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp – Tư vấn Luật Quang Minh
Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng tại cổng thông tin quốc gia

Thành lập Công ty Giá rẻ – Tư Vấn Quang Minh 
Địa chỉ: 19/2B Thạnh Lộc 08, Kp 03, Phường Thạnh Lộc, Quận 12,TP HCM
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com
Hotline: 0932 068 886
Website: https://thanhlapcongtygiare.org/